Automatická balicí linka na oplatky typu L

  • Automatická balicí linka na oplatky typu L

    Automatická balicí linka na oplatky typu L

    Tato automatická balicí linka je použitelná pro oplatky a některé další podobné řezné produkty s velkou kapacitou, ale v dobrém stavu a pravidelném tvaru.Řeší tradiční problémy, jako jsou malé vzdálenosti mezi produkty, obtížný směr otáčení, nesnadné uspořádání do linek atd., aby se dosáhlo jednoduchého nebo vícenásobného balení.