Stroj na výrobu vakuové emulgační pasty

  • Stroj na výrobu vakuové emulgační pasty

    Stroj na výrobu vakuové emulgační pasty

    Náš stroj na výrobu vakuové emulgační pasty se používá hlavně pro výrobu pastovitých produktů, zubní pasty, potravin a chemických přípravků atd. Tento systém zahrnuje homogenizační stroj na emulgaci pasty, kotel na předmísení, kotel na lepidlo, násypku na práškový materiál, koloidní čerpadlo a provozní platformu .

    Pracovním principem tohoto zařízení je postupně vkládat různé suroviny do stroje podle určitého výrobního procesu a všechny materiály plně dispergovat a rovnoměrně míchat pomocí silného míchání, disperze a mletí.Nakonec se z ní po vakuovém odplynění stane pasta.